Нива

Варна / с.Тополи

  • 08 Август, 2018
  • 144
Продава Нива Варна с.Тополи
  • Продава Нива
  • Площ: 6.250 декар(а)
  • Категория: 4
  • Цена: 20000€/декар
  • Описание: С.Тополи, общ.Варна, обл ВарнаПо кадастралната карта на кадастралните регистри, одобрени със Запошед РД-18-29/23.04.2015 на ИЗПЪЛНИТЕКЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР.Адрес на поземления имот: с.Тополи, местронст БОСТАН ТАРЛА.
  • Дава се под аренда: Да
  • Последна рента: 30лева/декар
назад

За контакти

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване