Борислав Петков: Земеделските земи изместиха златото като инвестиционен актив`

Земеделските земи изместиха златото като инвестиционен актив, заяви Борислав Петков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ), на семинар на асоциацията в гр.Хисаря.
2011 г. е годината на земеделската земя в сектора на недвижимите имоти. Има голям ръст на сделките спрямо миналата година, а в сектора има засилен интерес от нови инвеститори. Собственикът на земя вече може да е спокоен, че е оценен от пазара и във всеки един момент може да получи минимум 3 оферти в един средно голям град, смята Петков.
Земеделска земя се купува, защото тя е основният актив за производство на храни и това е актив, който не може да бъде възпроизвеждан. Основното в пазара е, че дори и по време на криза той не почувства амплитуди в цените като другите типове имоти. Имаше лек спад в броя сделки през 2009 г. и до средата на 2010 г.
През 2012 г. очаквам да се запази ръста в цената на земята от 10% годишно. В някои райони със слаба конкуренция ще има по-слаб ръст, а където се конкурират 30 купувачи и съвсем малко продавачи, може цената да ескалира, но това са локални райони, които не оказват влияние на общия пазар.
През 2011 г. само за първото полугодие имаме 124 хил. сделки, спрямо 107 хил. за 2010 г., 99 хил. сделки за 2009 г., 122 хил. за 2008 г. и 110 хил. за 2007 г. Данните са на Агенцията по вписванията. Вероятно през 2011 г. сделките ще са общо 170 хил., а декарите около 1,5 млн. Аз знам за няколко големи сделки, които ще се пренесат през 2012 г., заяви Петков.
През 2002 г. сделките са били само 36 хил.
В декари сделките през първото полугодие на 2011 г. са за 1,214 млн. дка, спрямо 1,08 млн. дка през 2010 г., 860 хил. дка през 2009 г., 1,24 млн. дка през 2008 г. и 1,06 млн. дка през 2007 г. През 2002 г. са изтъргувани само 350 хил. дка.
Средните цени според Агенцията по вписванията е била 345 лв. през 2011 г., 320 лв. през 2010 г., 300 лв. през 2009 г., 350 лв. през 2008 г.,  240 лв. през 2007 г. и едва 140 лв. през 2002 г.         Освен на първичния пазар, през 2011 г. голяма част от сделките са били на вторичен пазар. Първичният пазар е между наследствен собственик на земя и купувач. Вторичният е пазар между инвеститори, купували преди години, добавили стойност под формата на окрупняване и сега продаващи с добра печалба, заяви Петков.
Купувачи са онези, които усещат сигурност в този вид актив. Основно това са арендаторите, които започнаха усилено да инвестират в покупката на земеделска земя, за да гарантират дългосрочно бизнеса си, смятат в БАСЗЗ.
Вторичният пазар е изключително добър критерии за стабилност на пазара като цяло, като на него се дължат над 40% от сделките.
През 2011 г. се наблюдават доста инвеститори, които не са си отговорили на въпроса защо влизат на този пазар, а това не е добре за самия инвеститор. Защото в желанието си да придобият земедеслка земя се даваха цени много над първичния пазар. Ако този инвеститор не окрупни закупените, той не би получил доходноста дори на депозит в банка, смята Петков.
10 000 дка, купени от арендатор обаче, са дълго обмисляна инвестиция, гаранция за бизнеса му, като арендаторът изчислява цената на база получаваната продукция, допълни той.
Функция на цената на земята винаги е била рентата, а тенденцията на ръст се запазва и в момента рентите бележат ръст с 20-23% на годишна база. Ние тръгнахме от много ниски нива, като през 2006 г. средната рента беше 6-7 лв., сега е между 28 до 33 лв., изключвайки Добруджа.
Добруджа не може да бъде приобщена към общия пазар, защото цената на земята там е от 700 до 1 300 лв./дка, а рентите са между 50 и 100 лв./дка.
В района на Монтана рентите са 28-35 лв./декар, във Видин от 18 до 22 лв., като Северозападния район вече не е толкова западнал, смята Петков.
В област Плевен рентата е 35-38 лв., в Търговище 18-35 лв., в Пловдив 26 лв., в Пазарджик 30 лв, в Бургас е 17-30 лв.
През 2011 г. заявките за наем на земя от арендаторите към нас са с 34-35% повече спрямо миналата година. Тоест арендаторите искат да арендоват това, което са ползвали, плюс 30-35%, обяви Петков. Членове на асоциацията притежават около 2 млн. дка земеделска земя или около 6% от земята у нас.  Наемането на земята след 2014 г. ще е ключов момент относно получаването на субсидия. С две думи, който няма земя, няма да получава субсидии, обобщи Петков.
През 2011 г. някои от членовете на БАСЗЗ участваха на вторичния пазар и то много успешно. Смисълът на това, което правим, е да инвестираме в нещо, да добавим стойност и да го продадем на печалба, заявиха членове на сдружението.
Средната цена на земеделската земя на първичен пазар, тоест дребните парцели от по 5-10-15 дка, отново изключвайки Добруджа, е между 360 и 420 лв./дка. Нивата на рентните плащания през 2011 г. е 30-33 лв.
Рентите ще се повишават значително през 2012 и 2013 г., когато ще сме наясно с европейската политика в земеделието, смята Петков.
Когато се купува земя с цел доход от рента, тя не трябва да е с доходност от под 7,8-8,8%, като тя може да бъде постигната и след няколко години. Има възможност за достигане на 12-13% доходност на годишна база.
За 2012 г. смятаме, че пазарът ще става още по-динамичен. Ще влязат още инвеститори, факт е, че тази година забелязвате, че влязоха инвеститори, които досега никога не са инвестирали в земеделска земя, като покупката от София Франс Ауто. Колкото повече са играчите, толкова по стабилен е пазара. През 2012 г. ще има и интересен вторичен пазар, заяви Петков.
Ако се случат определени неща в държавата и започне да се изработва обща политика за земеделието, която да даде тласък на определени процеси и в земеползването и в собствеността, включително комасация, то пазарът на земя ще се повлияе в положителна посока.
Лекото намаление в субсидиите няма да се отрази на пазара, защото земеделските стопани няма да рискуват бизнеса си заради 1-2 лв., смятат от асоциацията.

investor.bg

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване