Ст. Асенов: Държавата трябва да спре облагането на приходи от субсидии

"Държавата трябва да спре облагането с данък печалба на приходите от евросубсидии", заяви Стефан Асенов, член на Съвета на директорите на Булленд инвестмънтс АДСИЦ, по време на семинар, организиран от Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ).
Това и други предложения са били представени на среща със земеделския министър Мирослав Найденов и на пръв прочит са получили неговото разбиране, сподели Асенов.
На срещата е говорено за нуждата да се разработи национална стратегия за сектор земеделие за 10-годишен период, която да кореспондира със селскостопанската политика на Европейския съюз на база ясни правила, принципи и справедливост.
В стратегията трябва да се заложи минимален годишен процент от БВП за национални доплащания, помощи, акциз и т.н., който да се отделя за сектора, каквато практика е имало до 1999 г.
Друго предложение касае отмяна на таксите, събирани за вадене на скици за земеделски земи и вписването на договори за аренда.
Също така е предложено създаването на консултативен съвет по земеделие към министъра на земеделието и храните, подобрение на съществуващите закони и създаване на специален Закон за комасацията.

investor.bg

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване