Предвиждат законодателни промени в издаването на скици за земеделските имоти

Предвиждат се законодателни промени в издаването на скици за земеделските и други имоти. Според внесени законодателни предложения, скици, схеми на имотите, удостоверения и данни от кадастралните карти ще могат да се издават във всеки офис на Агенцията по геодезия, картография и кадастър независимо от това в коя част на страната се намира имотът.
Друга подготвена промяна е скиците и схемите за земеделски земи и сгради, издадени от нотариус, който има достъп до кадастралния регистър, вече ще имат силата на официален документ от агенцията. Предвижда се и агенцията по картография да открива изнесени офиси в по-малки населени места.

fermer.bg

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване