Арендаторите са принудени да купуват земя, за да защитят бизнеса си

Арендаторите финансират с кредити 80% от покупките си на земя, заяви за Investor.bg Борислав Петков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ).
Вместо ипотека върху десетки или стотици парцели по-евтино е обезпечението по кредита да е залог върху парцелите в регистъра на особените залози, както и залог на цялото предприятие на арендаторa, заявиха за Investor.bg членове на асоциацията.
За обезпечение пред банките се ползват и складови записи, бъдещи приходи от субсидии и други.
Банките, които извършават кредитиране за земеделска земя, са Алианц Банк България, Райфайзенбанк, Прокредитбанк и други.
Арендаторите са принудени да купуват земя, за да защитят бизнеса си, тоест да не останат без обработваема земя, заявиха източници от сектора за Investor.bg. Това лесно може да се случи при наличието на големи собственици, контролиращи до 25% от земята в стотици землища. Затова арендаторите просто им я купуват.
"Белите петна" са земи, които се обработват без договор със собственика и които се разпределят със споразумения по т. нар. "комасация по ползване". Ключов момент при разпределянето е, че то е на база на собствената земя и земята, която е наета с договори. Съответно един собствен или нает с договор декар в Северна България дава право на обработка на 0,3 дка от белите петна, а в Южна България съотношението може да е до 1:1, сподели Петков.
Арендаторите трябва да си осигурят или собствена, или наета земя за 2014 г. (според проекта за промяна в общата селскостопанска политика в ЕС), защото в противен случай няма да имат квоти, т. нар. "права", които ще носят субсидиите на площ.
С две думи, който тогава няма права/квоти (на база наета с договори или собствена земя) няма да получава субсидии, обобщи Борислав Петков.
Именно тази нужда, е причината арендаторите да теглят кредити и сделките със земя през 2011 г. да са за рекордните 1,5 млн. дка спрямо 1,08 млн. дка за 2010 г. при ръст на цените с около 10%.
Според консултанти, само арендатор, подкрепян от банка, ще издържи на конкуренцията в дългосрочен план, а за да бъде банката зад него, той трябва да има обезпечение, каквото единствено може да е земята.
Затова приоритетите на арендаторите се преместват от покупката на техника и изграждане на бази към придобиване на все по-голяма част от земята, която обработват.

investor.bg

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване