Проверка на имот

Номерът на Кадастрален имот (КИ) е съставен от: номер на ЕКАТТЕ - номер на МАСИВ - номер на ИМОТ, разделени от символ "-" (тире), без празни интервали. Пример: 11111-222-333, където 11111 е номер на ЕКАТТЕ-222 е номер на МАСИВ-333 - номер на ИМОТ. Задължително условие е наличния ви 6-цифрен кадастрален номер (напр.444555), да се раздели със символ "-" (тире). (рез.444-555).

* Допълнителна информация

Информацията в настоящата справка е извлечена от динамичните регистри - Карта на възстановената собственост /КВС/ и Кадастралната карта, които са обект на обновяване и промени, тяхното използване се обуславя само с информативна цел.

Нашите Партньори

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване