Адванс Терафонд АДСИЦ е купил 2 277 дка през ноември

Адванс Терафонд АДСИЦ не е продавал земеделски земи през ноември 2011 г., показва месечният бюлетин на дружеството, публикуван чрез БФБ-София.
Компанията е купила 2 277 дка през ноември при средна цена от 518 лв./дка. През октомври покупките бяха 1 075 дка при средна цена от 462 лв.
От началото на 2011 г. покупките възлизат на 14 363 дка. Също от началото на 2011 г. АДСИЦ-ът е продал 62 841 дка при средна цена от 598 лв./дка.
Към 30 ноември Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 287 741 дка при средна цена на придобиване от 282 лв.
Покупките и продажбите са част от дейността на АДСИЦ-а по поземлено банкиране, тоест продажбата на концентрирана или комасирана земя и в същото време покупката на нови земи, когато дружеството счита това за изгодно. Фондът вече е отдал под наем и аренда 81,9% от притежаваните земи, или 233 670 дка, при средно арендно плащане от 27,41 лв./дка за стопанската 2011/2012 г.. Това е с 15,3% повече на годишна база. Само през ноември 2011 г. са отдадени нови 2 685 дка.

със съкращения от investor.bg

Нашите Партньори

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване