Европейски субсидии и национални доплащания по схемата за единно плащане на площ (САПП)

 

С присъединяването на България на 01.01.2007 година към Европейския съюз, българското земеделие получи възможност да се включи към европейските фондове за безвъзмездно финансиране, чрез така наречената Схема за единно плащане на площ /СЕПП/. Общият размер на евросубсидиите по СЕПП за полските култури за България по години е както следва:


2007- 200 милиона евро;

2008- 240 милиона евро; 

2009- 280 милиона евро;

2010- 320 милиона евро;

2011- 400 милиона евро;

2012- 480 милиона евро;

2013 -560 милиона евро;

2014 -640 милиона евро;

2015 -720 милиона евро;

2016 -800 милиона евро.


За 2007г. България получи само 25% от полагащите се субсидии на декар площ в сравнение със старите членки на Европейския съюз, като беше предвидено увеличаване на сумата през периода 2007/2010 г. с по 5% на година и през периода 2011/2016 г. с по 10%, за да се стигне до изравняване със старите страни-членки през 2016г.

Като известна компенсация на България беше разрешено да извършва национални доплащания /НД/ от държавния бюджет, в рамките на процент от сумата за старите членки, договарян за всяка година с европейските институции.

Размерът на получените субсидии от Европейския съюз /ЕС/ и националните доплащания /НД/ за полски култури получени до този момент, за всеки регистриран декар, съгласно изискванията на Министерството на земеделието и храните е както следва:


Години   ЕС  НД  ОБЩО

лв/дка лв/дка лв/дка

2007   10,39  4,14  14,53 

2008   12,79  9,30  22,09

2009   16,23  7,55  23,78

2010   18,80  10,00  28,80 

2011/I-ви вариант/ 22,50  10,00  32,50

2011/II-ри вариант/ 22,50  3,00  25,50


В подписан през септември 2011г. Меморандум между правителството и браншови земеделски организации беше уточнено размера на националните доплащания за 2011г. да е 10 лева на декар, но в държавния бюджет бяха заложени само около 3 лева на декар и това беше основната причина за протестите на зърнопроизводителите.

Като субсидия може да разглеждаме и възстановявания от националния бюджет акциз за дизелово гориво, след одобрение от ЕС, който според изчисления за 2009 година беше около 4 лева за декар обработваема площ. За 2010 и 2011 години поради несвоевременни действия от страна на Министерството на земеделието и храните за нотификация от ЕС, акцизът не бе възстановен.

Следва изрично да се подчертае, че субсидиите се предоставят за изравняване конкурентоспособността на българското земеделие с европейското и начина на изразходването им е лично решение на земеделеца.

Известна недомислица е, че европейските субсидии и националните доплащания, от данъчна гледна точка, влизат в общата схема на дохода и от там подлежат на облагане с данък в размер на 10 или 15% в зависимост от вида на стопанския субект.

 

Стефан Бянов

Магистър по икономика

Сертифициран оценител от КНОБ на недвижими имоти и търговски предприятия

 

Нашите Партньори

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване