Разпределят служебно ниви за арендатори

Собствениците на обработваеми земи, които не са ги дали под наем, трябва да заявят в местните служби по земеделие дали ще използват имота си до 31 юли. 

В противен случай нивите им ще бъдат разпределени служебно на арендатори в района, информира БНТ, след серия от сигнали на притеснени граждани. 

От Министерство на земеделието и храните успокоиха, че регистрацията в никакъв случай не нарушава правата на хората. 

Напротив - собствениците трябва да декларират терените си в поземлените комисии, само ако искат да ги обработват лично, или пък изрично не желаят те да бъдат използвани от друг. 

Ако не го направят, нивите им ще бъдат разпределени на база на служебно споразумение между едрите арендатори и собственици в землището. 

Това се отнася само за имоти, които са изоставени от стопаните си. И собствениците ще спечелят от това, твърдят в министерството.

„Земеделският стопанин чрез това споразумение е задължен да плаща за ползването на този имот. Той плаща сума, която е в размер на средното рентно плащане за района. Сумата се изплаща в извънбюджетна сметка на общината и в 3-годишен период собственикът може да отиде и да си получи парите“, разясни Лилия Стоянова от Главна дирекция "Земеделие и поземлени отношения".

Ако теренът вече е отдаден под наем или аренда, той не може да се разпредели за служебно ползване, уточняват от земеделското министерство.

Когато нивите се разпределят служебно, интересът на собствениците е най-добре защитен, обясняват експертите. 

Причината е, че понякога земята се обработва без стопаните й да знаят и не получават нищо в замяна. 

Сега това нямало как да се случи, защото ако в земеделската служба няма официален договор за аренда на съответните ниви, те автоматично ще се разпределят към коректен арендатор.

dnes.bg

Нашите Партньори

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване