Ще засегне ли КОРОНАВИРУСЪТ земеделието в България?

Несъмнено настоящата обстановка вече оказва силно влияние на икономиката в цяла Европа, САЩ и Китай. Необходимите рестрикции под формата на карантина и ограниченото предвижване на хора и някои видове стоки до редица държави вече е факт. Борсовите показатели сочат икономически срив.

Как всичко това ще засегне земеделието в България?

Земеделието е специфичен бранш във всяка държава. В България с всяка измината година икономическите показатели за него надминават тези от предишната. Факт е, че през последните 2-3 години цената на земята нарасна с до 30% в определени райони. Родните земеделци натрупаха опит, разраснаха своите стопанства благодарение на селскостопанската политика на ЕС  след присъединяването на България през 2007г. Те обезпечиха стопанствата си със земеделска техника, добре структурирани бази, собствена земеделска земя. 

 В следващия програмен период 2021-2027 г. те отново ще бъдат подпомагани с размер на субсидиите близък до този в настоящият период. Предвид сезонния характер на мероприятията, свързани със сеитба и добива на реколта от технически култури /ечемик, жито, рапица, слънчоглед и царевица/, които започват най-рано в края на месец май, а  завършват през месец октомври-ноември и предвид позицията на изброените култури в живота ни – първични за хранително-вкусовата промишленост, производството на фуражи за животновъдството и други производни браншове, няма очаквания за нестабилност или несигурност. През последните седмици на борсата цените на жито, царвевица, слънчоглед се изкачват нагоре, което е съвсем нормално за сезона - преди жътвата на тазгодишната реколта. Видно  е, че коронавирусът не може да окаже пряко въздействие върху земеделието. Остава въпросът как негативното изменение в другите отрасли ще се отрази върху сектор земеделие.

Нашите Партньори

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване