Докога ще поскъпват цените на нивите?

Ето накратко основните етапи в историческото развитие на земеделието в България.

1947г. - национализация, частната собственост става собственост на държавата ;

1991г. - приемат се редица закони,  с които се дава възможност на бившите собственици и техни наследници да възстановяват отчуждените им имоти, в това число и земеделски земи ;

2007г. -  присъединяване на Република България към Европейкия съюз(ЕС).  Една от главните цели на ЕС е развитие на селското стопанство в страните от общността. Политика, която се осъщества чрез субсидиране.

След 2007г. интересът към земеделието в България постепенно се покачва за да достигне нивото днес.

Като цяло земеделските имоти и най-вече обработваемите ниви следват тенденция на постоянен ръст на цените, като към 2020 г. в определени райони  се сключват сделки на 2500 лв. цена на декар земя (2,50 лв. за кв.м.), докато в други райони все още ниви могат да се закупят на цени под 500 лв.за декар (по-малко от 0,50 лв.за кв.м.).

Всеки си задава въпроса дали това не е поредния балон на пазара на имоти, какво ще става занапред, ще паднат ли рязко цените на нивите?

По наше мнение отговорът на въпроса се крие във взаимодействието на няколко фактора, които сега ще изясним. На първо място количеството на земята в Република България е териториално ограничено. На второ място европейското субсидиране значително увеличи печалбата на земеделците, това важи и за собствениците на земя, които през последните години получават все по-големи наеми и аренди. На следващо място земеделските производители успяха да изградят и структурират съвременни земеделски стопанства обезпечени с необходимата аграрна техника. Повечето от тях успяха да изплатят кредитите си, и се насочиха да обезпечават стопанствата си със собствена обработваема земеделска земя. Друг фактор са многото външни за бизнеса лица, които предпочитат да инвестират в обработваеми ниви заради константната доходност, под формата на наем или аренда, ръстът нагоре на цените на земя и най-важното високата ѝ ликвидност. Не трябва да забравяме и това, че техническите култури са изначални за някои отрасли и браншове в икономиката, като животновъдство, хранителна индустрия и т.н. И макар населението на България да намалява заради демографския срив, световната тенденция е към ръст, а тези хора трябва да бъдат изхранвани. Друго важно обстятелство е, че всичко поскъпва. Към  изброените фактори всеки може да добави свои и сам да си даде отговор на въпроса.

Нашите Партньори

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване