Полезно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И/ИЛИ ГОРИ

 

     Документ за собственост- нотарален акт , решение на поземлената комисия, договор за делба, решение на съда при съдебна делба  (при липса можете да извадите съответният документ – нот.акт и дог.за делба от Имотния регистър по район на имота,  решенето от съответната Общинска служба земеделие);

     Актуална скица – скицата е с валидност 6 месеца (израбтва се в  Общинска служба земеделие, за землища в кадастър в съответната служба Агенция по геодезия, картография и кадастър ) ;

     Удостоерение за данъчна оценка – валидноста и е до края на текущата календарна година, издава се в съответната данъчна служба;

     Ако сте наследник – актуално удостоверение за наследници на титуляра по документ за собственост– валидно е 6 месеца от издаването, издава се от служба ГРАО (за селата в кметсвото) по адресна регистрация на наследодателя.

     Тежести – купувачът може да изиска документ за липса на тежести върху имота – те не са задължителен реквизит към сделката.

ВАЖНО:

      Ако документът  за собственост е договор за делба вероятно нотариуса ще поиска и решението на поземлената комисия на база, на което е направена делбата. Ако при делбата е направено уравняване на дялове с възмезден способ – пари, замяна, натура или др., и по време на делбата съделителят е семеен съпругът/съпругата също трябва да участват във продажбата, а ако са починали - техните наследници.

     Практиката показва често разминаване в имената на тируляра- наследодател, например - Кольо/Колю при наличие на такова е необходима делкарация за идентичност на имената, подписва се от титуляра или наследник и се заверява пред нотариус.

     Договор за аренда вписан в Агенцията по вписвания е тежест върху имота (имотът може да се продава, но най- често не може да бъде ползван от купувача). Той може да бъде сключен само от 50%+1 от съсобствениците на земеделската земятова следва от последното изменение на ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО през 2017г. и е с минимален срок от 5 стопански години, няма горна граница и може да е за 10, 20, 50 и т.н стопански години. Разваля се само по съдебен ред.

    Ако продавате земеделска земя придобита възмездно (покупка, замяна) по време на брак при продажба участва и съпруга/съпругата при смърт техните наследници.

    Завещание на земеделска земя – условието за да продавате земя наследена по завещание е то да е обявено от нотариус и вписано в Службата по вписвания. На сделката представяте заверен препис на завещанието и протокола съставен от нутариуса при откриването му. 

Автор: бгниви

 

Нашите Партньори

за Контакти

за реклама и въпроси

bgnivi@abv.bg

телефон за контакти

0889 470 039

или

Отправете вашето Запитване